Måndag 18 juni

Sveriges ungdomskör

Sveriges ungdomskör under ledning av Erik Westberg.

Sveriges ungdomskör bedrivs ideellt i projektform inom ramen för barn- och ungdomsorganisationen UNGiKÖR utifrån idén om att det i Sverige – som i flertalet länder i Europa och resten av världen – ska finnas en nationell ungdomskör med representation av unga körsångare från hela landet. Körens syfte är att vara en utvecklande, musikalisk smältdegel och mötesplats för unga sångare mellan 16–25 år.
Körens projekt är viktiga, inte minst för ungdomar som bor på mindre orter i Sverige där de annars lätt kan bli ensamma som utövande sångare. Sveriges Ungdomskör har som mål att fungera som förebild och inspiration för unga korister i barn- och ungdomskörer runt om i Sverige. Andra viktiga mål för Sveriges Ungdomskör är att de unga koristerna ska ha möjlighet att delta oavsett var i landet de bor och att kören ska nå ut med innehållet i sitt konstnärliga arbete till så många platser i Sverige som det bara går.

Kören har regelbundna träffar i form av internat, festivaler och turnéer både inom och utanför Sveriges gränser. Sedan starten år 2011 har Sveriges Ungdomskör gett ett trettiotal konserter nationellt. Internationella samarbeten och framträdanden har ägt rum bl.a. i Norge, Ungern, Italien och Estland.

Sveriges Ungdomskörs repertoar består i huvudsak av klassisk körmusik på hög musikalisk nivå. Stor tonvikt ligger på svenska och nordiska kompositörer samt nyskriven musik, av såväl erkända, såväl som unga, ännu ej etablerade tonsättare.

 

Inför varje ny treårig projektperiod anlitas en välrenommerad svensk kördirigent. I oktober 2018 inleddes ett nytt treårsprojekt med professor Erik Westberg som dirigent.

 

Hösten 2018 inleddes med en storsatsning genom projektet Voices 4 Health som inkluderade en konsert i Eric Ericsonhallen i samarbete med organisationen globalhälsoinstitutet SIGHT och Kungl. Vetenskapsakademien. Syftet med projektet är att uppmärksamma unga människors hälsa globalt och i samband med det togs det fram två beställningsverk till Sveriges Ungdomskör. “Health 4 all” av Jan Sandström samt “Letters to a familiar stranger” av Kristin Boussard.
I december 2018 genomfördes ett samarbete med Sveriges Radio och Radiokören.
Våren 2019 gjordes en inspelning av ovan nämnda beställningsverk i Studio Acusticum, Piteå.

Det som står närmast för dörren är en turné i norra Sverige och Finland med konserter i Luleå och Kempele samt vid Festspelen i Piteå. Under hösten 2019 genomförs en turné till Danmark med stor konsert i Århus i samband med högtidlighållandet av föreningen Nordens 100-årsjubileum. I december 2019 väntar ett nytt samarbete med Radiokören i Stockholm.

 

Konsertinformation

Konsertdag

Måndag 18 juni 18:00

Konsertscen

Stora Salen Studio Acusticum

Kontakta oss

Fill 59Created with Sketch. annacarin@studioacusticum.com

Dela detta

Lorem ipsum

Samarbetspartners: Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Norrbottensmusiken, Piteå församling, Piteå kommun, Kulturrådet